Följande styrelse valdes på årsstämman den 3 Juni 2021

 

Ordförande

Krister W. Sager

070 - 813 17 11

e-post

 

Lohegatan 1B  

 

hemsida

 

633 55  Eskilstuna

 

 

 

 

 

 

V. Ordförande

Anna Fröjdfeldt

073 - 765 63 59

e-post

 

Lohegatan 1 C

   
  633 55 Eskilstuna    
 

 

   
Sekreterare Ylva Craig 070 - 729 15 62  
  Lohegatan 3 C    
  633 55 Eskilstuna    
       

Ekonomi

Lotta Andersson

070 - 813 12 46

e-post

  Lohegatan 1 C    
  633 55 Eskilstuna    
       

Ledamot

Per Karlsson

016 - 254 15

e-post

Lohegatan 1C

076 - 318 42 90

 

 

633 55  Eskilstuna

 

 

       

Suppleant

Sebastian Kolehmainen 073 - 128 07 95 e-post

 

Lohegatan 1 A

 

633 55 Eskilstuna    

 

 

 

 

Suppleant

Hampus Andersson 070 - 482 73 72  

Lohegatan 1 B

 

633 55 Eskilstuna    

 

 

 

 

Revisor

Lars Gummesson

070 - 605 07 42

 

 

Lohegatan 1 B

 

 

 

633 55 Eskilstuna

   
       
Revisorssuppleant Sara Castergren 070 - 559 19 85

e-post

  Lohegatan 3D  

 

  633 55 Eskilstuna  

 

       
Valberedning Vakant    
Sammankallande      
       
       
Valberedning Vakant