Följande styrelse valdes på årsstämman den 28 maj 2020

 

Ordförande

Krister W. Sager

070 - 813 17 11

e-post

 

Lohegatan 1B  

 

hemsida

 

633 55  Eskilstuna

 

 

 

 

 

 

V. Ordförande

Anna Linnakallio

073 - 765 63 59

e-post

 

Lohegatan 1 C

   
  633 55 Eskilstuna    
 

 

   
Sekreterare Ylva Craig 070 - 729 15 62  
  Lohegatan 3 C    
  633 55 Eskilstuna    
       

Ekonomi

Lotta Andersson

070 - 813 12 46

e-post

  Lohegatan 1 C    
  633 55 Eskilstuna    
       

Ledamot

Per Karlsson

016 - 254 15

e-post

Lohegatan 1C

076 - 318 42 90

 

 

633 55  Eskilstuna

 

 

       

Suppleant

Sebastian Kolehmainen 073 - 128 07 95 e-post

 

Lohegatan 1 A

 

633 55 Eskilstuna    

 

 

 

 

Suppleant

Diza Oliveskog 070 - 957 00 73  

Lohegatan 1 A

 

633 55 Eskilstuna    

 

 

 

 

Revisor

Declan Craig

 

 

 

Lohegatan 3 C

 

 

 

633 55 Eskilstuna

   
       
Revisorssuppleant Sara Castergren 070 - 559 19 85

e-post

  Lohegatan 3D  

 

  633 55 Eskilstuna  

 

       
Valberedning Peter Fröjdfeldt 070 - 649 89 49  
Sammankallande Lohegatan 1 C    
  633 55 Eskilstuna    
       
Valberedning Roger Damberg 070 - 688 56 92  
  Lohegatan 3 B    
  633 55 Eskilstuna