Sophantering i SLÄGGAN

Det är reglerat i lag att alla måste sortera sina sopor.

Miljöboden

I anslutning till parkeringen finns en miljöbod

Det står klart och tydligt med text och bilder på respektive kärl
vad som får lämnas i miljöboden.

Allt annat skall lämnas på miljöstationen utmed järnvägen
eller transporteras till återvinningsstationen på Lilla Nyby eller ReTuna
 

Miljöstation.

Utmed järnvägen i korsningen Södra Bangårdsgatan och Lohegatan
finns en miljöstation.

Här skall du lämna tidningar,
förpackningar av papper, metall och glas samt plast.
(T.ex.; Tvättmedelspaket och sköljmedelsflaskor)

Är du osäker så titta på instruktionerna på respektive container.

 

Lilla Nyby och ReTuna

Är våra återvinningsstationer i Eskilstuna.
Här skall du lämna allt annat som inte är lämpligt att lämna
i Miljöboden eller Miljöstationen ovan.

 

Åter