Med anledning av rådande pandemi kommer

Ordinarie föreningsstämma

för

Bostadsrättsföreningen Släggan

att hållas utomhus detta år.

Vi samlas på gården Lohegatan 1

Torsdagen den 28 maj 2020 kl. 18:30

Åter